Dirigent

Tobias Elfving

tobias.elfving(at)gmail.com

MiM styrelse 2021:

Mats Holm (ordförande) - mats.holm(at)anvianet.fi - 0505610959

Anders Sabel (viceordförande)
Rune Björk (sekreterare)
Isabella Asp-Strandvall (kassör)
Dennis Palén
Bertel Bäck
 
 

Kom och sjung i MITTiMILLAN!

Kören Mittimillan verkar i Kronoby MI:s regi. Övningar hålls måndagar kl. 18:30 - 21:00 på Kronoby folkhögskola, festsalen.

Intresserade kan vid behov kontakta körens ordförande.

Välkommen med!