Dirigent

Tobias Elfving

MiM styrelse 2019:

Bertel Bäck (ordförande) - bertel.jr.back(at)gmail.com - 0500 268 749

Minna Knutar (viceordförande)
Rune Björk (sekreterare)
Isabella Asp-Strandvall (kassör)
Anders Sabel
Dennis Palén
 
 

Kom och sjung i MITTiMILLAN!

Kören Mittimillan verkar i Kronoby MI:s regi. Övningar hålls måndagar kl. 18:30 - 21:00 på Kronoby folkhögskola, festsalen.

Intresserade kan vid behov kontakta körens ordförande.

Välkommen med!