Canta al Mar

MiM deltog i körfestivalen Canta al Mar i Calella, Barcelona 21.-25.10.2015. Vi fick silverdiplom och placerade oss på tredje plats i vår tävlingskategori!

http://online.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/80417

MITTiMILLAN

 

I januari 2001 samlades en grupp ivriga körsångare i Samlingshuset i Kronoby för att under Eva-Lott Björklunds ledning bilda en ny blandad kör. ”Mittimillan”, stod det i en puff i den lokala tidningen, skulle vara en kör för den som kände sig för gammal för ungdomskören och för ung för den blandade kören och där repertoaren skulle innehålla både svängigt och klassiskt. Mittimillan, med andra ord, på kronobydialekt.

Mittimillan, eller MiM som vi själva ofta kallar oss, verkar i Kronoby MI:s regi. Vår hemort är Kronoby, men våra korister kommer också från andra mer eller mindre närliggande orter. Under årens lopp har vår repertoar varit blandad, precis så som det var meningen från allra första början. Vi har sjungit både nya och äldre visor och sånger, sakrala och klassiska musikstycken såväl som rock och pop.  Och körsångare i varierande åldrar har sjungit och fortsätter att sjunga och trivas i Mittimillan. Kören har under alla år haft lyckan att ha begåvade, duktiga dirigenter och har därigenom kunnat utvecklas till en kvalitativ och mångsidig kör som passar in i många olika sammanhang.

 

 

Vi jobbar ofta med större helheter, dvs. i projektform. Bra exempel på detta är ”Mörkrets ljus” och ”MiM Goes Rock”. Musiken till ”Mörkrets ljus” är skriven av vår första dirigent Eva-Lott Björklund och texten av Lolan Björkman. Mässan, som uruppfördes i Kronoby kyrka år 2007, tillägnades alla nådehjon som var intagna på Korpholmens hospital i Kronoby på 1600- och 1700-talen. I själamässan deltog också Kronoby manskör, en kammarorkester och några solister. ”MiM Goes Rock” med rockmusik från 80-talet var vår eget första större projekt, vilket tog oss till nya, oanade dimensioner. Att både sjunga och dansa var kanske inte det som gemene korist till en början hade tänkt sig att göra, men hur det nu var rockade vi loss på scenen både i Kronoby och i Vasa inför fullsatta salonger. Året var då 2010.


Ett av våra senaste projekt utmynnade i tre kyrkokonserter under ett och samma veckoslut i mars 2014. Denna konsertupplevelse kunde publiken dela med oss i både Purmo, Terjärv och Kronoby kyrkor. Vi valde att kalla konserterna ”Always There”, fritt översatt ”alltid där”. Vi ville med konserterna förmedla budskapet att vi skall finnas där för varandra och värna om våra nära, om vänskapen och kärleken. Varje människa är värdefull - också jag själv. Den som bara orkar tro kan hitta skönheten, ljuset och tryggheten inom sig.


Senaste området som vi gett oss in på är filmmusikens mångsidiga värld. Resultatet fick publiken se och höra både här hemma och - äntligen! - utomlands. MiM deltog nämligen i Canta al Mar -festivalen i Calella, Barcelona 21.-25.10.2015 och snart efter hemkomsten gav vi två konserter hemmavid; i Kronoby och Jakobstad.

År 2016 var MiMs 15:e verksamhetsår. Det firades "i arbetets tecken". Under jubileumsåret deltog vi i en gudstjänst, i Vasa körfestival och "stora" sångfesten i Karleby. På hösten firade vi jubiléet lite extra och gjorde en miniturné med konserter i Uleåborg och Kronoby.

2022 hade vi en konsert tillsammans med Sonja Biskop i Jakobstad där repertoaren hade temat "Let´s Party". 2023 är siktet inställt på körtävling i Italien med en acappella repertoar.

Vi fortsätter vägen framåt och uppåt. Välkommen att följa oss på vägen; som vår publik eller som korist i Mittimillan!