Dirigenter

                 Tobias Elfving  2014 -

 

Linda Jansson

   2013 - 2014

  

 

 

Jesse Kaikuranta

   2010 - 2012

 

 

 

Ia Rönngård

   2005 - 2008

   2009 - 2010

   hösten 2012

 

 

Thomas Enroth

   hösten 2008

 
 
 
 
 

Eva-Lott Björklund

   2001 - 2005