Vårkonsert

02.01.2014 kl. 13:59
i Samlingshuset, Kronoby, lördag 22.4.2006
Dirigent: Maria Rönngård
Solist: Sonja Biskop
Piano: Tobias Granbacka
Jembetrumma: Anders Salin
Fiol: Pilvi Kalliomaa, Jonna Marjamäki
Altviolin: Beata Biernikiewiec
Repertoarplock: I pharadisi, Siya Hambe, Wangol, Fragancia, Spegling, Ängeln I rummet, Signore delle cime, Gabriellas sång
Minna Knutar