Julkonsert

02.01.2014 kl. 14:19
i Samlingshuset(?), Kronoby 2006
Dirigent: Ia Rönngård
Solist: Heléne Nylund
Piano: Thomas Enroth
Cello: Carolina Edström
Repertoarplock: Säg vem är han, Främmande land, Amazing Grace, My Lord What a Morning, Bridge Over Troubled Water, Härlig är jorden, Sväva min ängel, Ängeln i rummet
Minna Knutar