Julkonsert tillsammans med Karleby kammarkör

02.01.2014 kl. 14:20
i Karleby sockenkyrka söndag 9.12.2007
Dirigenter: Ia Rönngård och Maria Timoshenko
Solister: Kenneth Ågren, Ann-SofieÅminne, Julia Hanhikoski och Anne-Mie Bränn
Orgel: Christian Ahlskog
Övriga medverkande: Linnea Tallgård
Repertoarplock: Agnus Dei, Stilla natt, Quiet Place, May the Road
Med kammarkören: Messiaskantaten, Härlig är jorden och Kärlekens tid
Minna Knutar