Julkonserten ”Vila” tillsammans med Madrigalen

02.01.2014 kl. 14:22
i Vörå kyrka söndag 7.12.2008 kl. 19 och i Kronoby kyrka söndag 14.12.2008 kl. 19

 

Dirigenter: Thomas Enroth och Ia Rönngård
Solister: Heléne Nylund, Heidi Häger  och Ia Rönngård
Piano: Thomas Enroth
Gitarr: Ia Rönngård
Elbas: Mats Ödahl
Fiol: Marina Krooks
Repertoarplock: Sov nu mitt barn, Holy is the Lamb, I frid, Julenatt
Med Madrigalen: Säg vem är han, Härlig är jorden, Stilla natt, Döm inte, Sväva min ängel, I ett annat liv

Minna Knutar